Về chúng tôi

Thành lập năm 2016

Chúng ta là ai

Chúng tôi là thương hiệu Singapore tin tưởng vào việc tạo ra giá trị bằng các sản phẩm chất lượng độc đáo để phục vụ thị trường

tầm nhìn của chúng tôi
Trở thành thương hiệu quà vặt chất lượng hàng đầu khu vực

Nhiệm vụ của chúng ta
Món quà sức khỏe